Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 33 925 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 2 000 000 euroa on EU:n komission osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteishankkeesta. Yhteishankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 26 500 000
Kehitysyhteistyön yhteishankkeiden tulot 2 000 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 3 925 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 33 925 000

2018 talousarvio 33 925 000
2017 I lisätalousarvio 3 788 000
2017 talousarvio 31 103 000
2016 tilinpäätös 37 093 078