Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 327 000 000 euroa.

Selvitysosa:EU:sta arvioidaan kertyvän yhteensä 342 350 000 euroa EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuloja. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon 15 350 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 327 000 000 euroa.

Ohjelmakaudella 2000—2006 EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto (EMOTR-O) osallistuu tavoite 1-ohjelmien ja Leader+ -yhteisöaloiteohjelman rahoitukseen. Ohjausosastosta arvioidaan tuloutuvan näissä ohjelmissa 46 200 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon 11 200 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 35 000 000 euroa EMOTR-O:sta.

Ohjelmakaudella 2007—2013 EU:n uusi maaseuturahasto osallistuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitukseen. Maaseuturahasto maksaa ennakkona maaseudun kehittämisohjelman hyväksymisen jälkeen 7 % siitä rahoitusosuudesta, jonka rahasto voi jakaa maksettavaksi kahden talousarviovuoden aikana. Maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 296 150 000 euroa, josta vuonna 2007 maksettavien ennakoiden osuus on 67 750 000 euroa. Kun talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon tuloutetaan ennakoista 4 150 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 292 000 000 euroa, mistä ennakoiden osuus on 63 600 000 euroa.

Aiemmin eräiden maaseudun kehittämishankkeiden, ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja luopumis- ja pellonmetsitystukien EU-osuudet maksettiin EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta ja ne tuloutuivat momentille 12.30.01.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa)
Ohjelma Tuloutuu
talousarvioon
Tuloutuu
MAKERAan
Tuloutuu
yhteensä
Vastaavia menoja momenteilla
         
Ohjelmakausi 2000—2006 (EMOTR-O)        
Tavoite 1, Itä-Suomi 13,700 8,600 22,300 30.10.61 ja MAKERA
Tavoite 1, Pohjois-Suomi 9,300 2,600 11,900 30.10.61 ja MAKERA
Yhteisöaloite Leader+ 12,000 - 12,000 30.10.61
Yhteensä EMOTR-O 35,000 11,200 46,200  
         
Ohjelmakausi 2007—2013        
Kehittämishankkeet (ml. investoinnit) 19,400 4,150 23,550 30.10.61 ja MAKERA
Ympäristötuki 112,500 - 112,500 30.20.43
Luonnonhaittakorvaus 147,300 - 147,300 30.20.44
Luopumis- ja pellonmetsitystuki 12,800 - 12,800 30.20.45
Yhteensä maaseuturahasto 292,000 4,150 296,150  
Kaikki yhteensä 327,000 15,350 342,350  

Momentin nimike on muutettu.

Täydentävän esityksen (HE 265/2006 vp) selvitysosa:Lisäys 1 900 000 euroa talousarvioesityksen 325 100 000 euroon nähden aiheutuu ohjelmakauteen 2000—2006 kohdistuvien valtuuksien uudelleenbudjetoinnista seuraavista tuloista.


2007 talousarvio 327 000 000
2006 talousarvio 32 948 000
2005 tilinpäätös 21 398 539