Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. Eräät liikenteen maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)PDF-versio

Fullmakt

Om en del av fullmakten för 2018 är oanvänd, får av den oanvända delen beviljas statsunderstöd 2019.

Förklaring:Fullmaktspunkten i beslutsdelen blir fullmaktspunkt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Genom att förnya den fullmakt som beviljats i tilläggsbudgeten för 2018 förbereder man sig på att undertecknandet av hyreskontraktet mellan stiftelsen Saamelaismuseosäätiö och Senatfastigheter flyttas.


2019 budget 26 867 000
2018 I tilläggsb. -717 000
2018 budget 27 381 000
2017 bokslut 26 847 335