Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös demokratiapalkintoja varten.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 190 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 30 000 euroa siirtona momentille 25.01.50 Julkisen sanan neuvoston toimintaedellytysten turvaamiseen.


2018 I lisätalousarvio 160 000
2018 talousarvio 19 988 000
2017 tilinpäätös 20 357 000
2016 tilinpäätös 21 428 000

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 66 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 66 000
2018 talousarvio 7 961 000
2017 tilinpäätös 7 288 000
2016 tilinpäätös 7 408 000

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 46 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 46 000
2018 talousarvio 9 530 000
2017 tilinpäätös 8 301 000
2016 tilinpäätös 7 290 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 4 855
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 317
Muut avustukset (enintään) 220
Yhteensä 8 392

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 Julkisen sanan neuvoston toimintaedellytysten turvaamiseen. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan Muut avustukset.


2018 I lisätalousarvio 30 000
2018 talousarvio 8 362 000
2017 tilinpäätös 8 323 099
2016 tilinpäätös 6 165 130