Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 172 294 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 109 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 109 000 000
10. Muut verot 65 000 000
03. Autovero, lisäystä 65 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot -1 706 000
05. Eräät liikenteen maksut, vähennystä -1 706 000
12. SEKALAISET TULOT 96 143 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 671 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 671 000
26. Sisäministeriön hallinnonala -2 370 000
98. EU:lta saatavat tulot , vähennystä -2 370 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 000 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 2 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 0
25. Metallirahatulot 0
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 1 600 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä 1 600 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 4 242 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 4 242 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 90 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 90 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 21 000 000
01. Korkotulot 7 000 000
05. Korot muista lainoista, lisäystä 7 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 14 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 14 000 000
15. LAINAT 91 395 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 1 436 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä 1 436 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -1 344 605 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -1 344 605 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 380 832 000