Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 990 000
05. Yhteiset menot 9 575 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 245 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 554 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 6 204 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 676 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 22 999 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 248 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 293 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 8 541 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 252 000
Yhteensä   57 999 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmakohdista 11., 14., 16. ja 18. vähennetään yhteensä 6 204 000 euroa. Vastaavat operaatiomenot katetaan vuoden 2017 talousarviosta näistä operaatioista siirtyneillä erillä. Vähennyksiä vastaava määräraha siirretään käyttösuunnitelmaan lisättävään kohtaan 09.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin +6 204 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot -474 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot -2 429 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) -899 000
18. Irakin koulutusoperaation menot -2 402 000
Yhteensä   -

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 57 999 000
2017 tilinpäätös 58 429 000
2016 tilinpäätös 56 446 000