Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelutPDF-versio

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 741 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 241 000 euroa aiheutuu YTHS:n toiminnan laajentumisesta ja 3 500 000 euroa aktiivimallin toimeenpanosta.


2018 I lisätalousarvio 3 741 000
2018 talousarvio 325 000 000
2017 tilinpäätös 331 747 000
2016 tilinpäätös 319 481 000