Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. HallintoPDF-versio

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 108 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 217 000 euroa palkkausten tarkistuksiin sekä vähennyksenä siirtona momentille 23.01.01 245 000 euroa TOIMI-hankkeeseen ja 80 000 euroa ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio -108 000
2018 talousarvio 31 004 000
2017 tilinpäätös 31 200 000
2016 tilinpäätös 28 764 000

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 613 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 113 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 1 500 000 euroa ulkopuolisten terveyspalvelujen, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvun kattamisesta, josta 1 000 000 euroa on siirtoa momentilta 33.70.20.


2018 I lisätalousarvio 1 613 000
2018 talousarvio 16 878 000
2017 tilinpäätös 16 605 000
2016 tilinpäätös 16 522 000

07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 196 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 140 000 euroa aiheutuu Valtti-päätelaitteiden käyttöönottoprojektin kustannuksista ja 56 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 196 000
2018 talousarvio 7 992 000
2017 tilinpäätös 8 818 000
2016 tilinpäätös 8 065 000