Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Poliisihallitus oikeutetaan tekemään KEJO-hankkeen toteuttamiseksi sopimuksia enintään 1 792 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuuden lisäys aiheutuu aiemmin myönnetyn valtuuden uudelleenbudjetoinnista. KEJO-järjestelmän hankintaan on vuoden 2013 talousarviossa myönnetty valtuutta 15 000 000 euroa ja vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa 5 000 000 euroa, joista aiheutuvat menot ovat jääneet aiottua pienemmiksi. Uusien, hankkeen etenemiseen tarvittavien sopimusten tekemiseksi on vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty uutta valtuutta 1 792 000 euroa, joka on jäänyt kokonaisuudessaan käyttämättä sopimusten viivästymisen johdosta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 1 000 000
2017 tilinpäätös 5 792 000
2016 tilinpäätös 12 922 000