Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

01. Ympäristöhallinnon toimintamenotPDF-versio

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 188 000 euroa palkkausten tarkistuksiin sekä vähennyksenä siirtona momentille 23.01.01 70 000 euroa ympäristöministeriön hankintojen tukemiseen ja 40 000 euroa ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio 78 000
2018 talousarvio 26 456 000
2017 tilinpäätös 27 472 000
2016 tilinpäätös 28 397 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 214 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 500 000 euroa SYKE:n toimintojen Viikkiin siirtymisestä aiheutuvista muuttokustannuksista.


2018 I lisätalousarvio 714 000
2018 talousarvio 22 337 000
2017 tilinpäätös 25 878 000
2016 tilinpäätös 29 815 000

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 100 000 euroa on siirtoa momentilta 35.10.61 yhdistyksille kohdistettavien avustusten lisäämiseen.

Pidä Saaristo Siistinä ry tekee ympäristönhuoltotyötä saaristoalueilla. Yhdistyksen huoltoalus miehistöineen vastaa Saimaan alueella noin 70 kuntien, kaupunkien, virkistysaluesäätiön tai -yhdistyksen omistaman retkisataman huollosta. Lisäyksestä 500 000 euroa aiheutuu Vuoksen vesistöalueen käyttötarpeeseen soveltuvan aluksen hankinnasta. Arvioitu hankintahinta on yhteensä 1,2 milj. euroa. Investointia kokonaisuudessaan on mahdotonta irrottaa yhdistyksen perusrahoituksesta.


2018 I lisätalousarvio 600 000
2018 talousarvio 1 835 000
2017 tilinpäätös 2 280 000
2016 tilinpäätös 1 734 000