Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminenPDF-versio

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 66 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 66 000
2018 talousarvio 13 156 000
2017 tilinpäätös 11 049 000
2016 tilinpäätös 10 490 256

45. Yleisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja kansallisen uutistoimistotoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys kohdennetaan kansalliseen uutistoimistotoimintaan STT:lle myönnettävään tilapäiseen taloudelliseen tukeen, jonka tarve johtuu mediakentän murroksesta sekä kaupallisen laadukkaan ja luotettavan uutistoiminnan kohtaamista haasteista nykyisessä toimintaympäristössä.

Kansallisen uutistoimiston tulee uudistua. Tuen ehtona on suunnitelma yhtiön talouden vakauttamisesta sekä esitys siitä, miten uutistoimistotoiminnalla voidaan hyödyttää laajasti suomalaista mediakenttää muun muassa robotiikka ja keinoälyä kehittämällä.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tuen myöntämisestä ja valvonnasta. Ministeriö määrittelee tuen tarkemmat kriteerit, ehdot ja myöntämisedellytykset.

Momentin nimike on muutettu.


2018 I lisätalousarvio 1 500 000
2018 talousarvio 2 000 000
2017 tilinpäätös 1 000 000

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 13 142 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetussa laissa tarkoitetun Viestintäviraston myöntämän valtion tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu laajakaistahankkeiden arvioitua hitaammasta toteuttamisesta ja määrärahan käytön painottumisesta alkuperäisistä arvioista poiketen hankkeen loppuvuosille.


2018 I lisätalousarvio 13 142 000
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös 7 643 000
2016 tilinpäätös 14 296 000