Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää saariston yhteysalusliikennepalveluihin Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla, niistä aiheutuviin kulutusmenoihin, selvityksiin ja tiedottamiseen sekä saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitureiden kunnostamiseen Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 31.30.64. Määrärahan uudelleen kohdennus on mahdollista, koska liikennepalvelusopimusten kustannuskehitys on ollut merkittävästi odotettua maltillisempaa.

Siirrolla ja perustelujen täydentämisellä turvataan rahoituksen riittävyys molemmilla momenteilla huomioiden liikennepalvelusopimusten vuosittaiset indeksi- ja polttoainekorotukset sekä pakollisten laituri-investointien toteuttaminen.


2018 I lisätalousarvio -2 000 000
2018 talousarvio 5 303 000
2017 tilinpäätös 5 303 000
2016 tilinpäätös 5 303 000