Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelutPDF-versio

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan solmimaan sopimus junaliikenteen ostamisesta vuosina 2018—2019 enintään 4 000 000 euron määräisenä.

Selvitysosa:Perustelujen täydennys aiheutuu junaliikenteen lisäostoista VR-Yhtymä Oy:ltä vuosina 2018—2019. Lisäostot ovat arvoltaan 2 000 000 euroa vuodessa. Vuoden 2016 talousarviossa momentille myönnetty valtuus on 120 680 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 89 974 000
2017 tilinpäätös 84 524 000
2016 tilinpäätös 82 774 000

64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostamiseen pitkäkestoisin sopimuksin vuoden 2017 talousarviossa myönnettyä valtuutta saa käyttää yhteysalusliikennepalvelusopimusten solmimiseen siltä osin kuin valtuutta ei ole vielä käytetty.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 31.30.66 sopimusten mukaisten yhteysaluspalvelujen hankkimiseen, laituri-investointien jatkamiseen ja muihin yllättäviin menoeriin varautumiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa momentille on myönnetty valtuus solmia sopimuksia yhteysalusliikennepalvelujen ostamisesta enintään 10 700 000 eurolla. Valtuudella turvataan Nauvon pohjoisen ja Rymättylän reittien palvelut. Hankintaa ei saatu käynnistettyä vuoden 2017 aikana ja vuoden 2018 talousarviosta puuttui valtuuskirjaus. Sopimusta liikennepalvelujen ostosta ei voida allekirjoittaa ilman valtuutta.


2018 I lisätalousarvio 2 000 000
2018 talousarvio 12 683 000
2017 tilinpäätös 12 990 000
2016 tilinpäätös 12 500 000

66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää saariston yhteysalusliikennepalveluihin Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla, niistä aiheutuviin kulutusmenoihin, selvityksiin ja tiedottamiseen sekä saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitureiden kunnostamiseen Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 31.30.64. Määrärahan uudelleen kohdennus on mahdollista, koska liikennepalvelusopimusten kustannuskehitys on ollut merkittävästi odotettua maltillisempaa.

Siirrolla ja perustelujen täydentämisellä turvataan rahoituksen riittävyys molemmilla momenteilla huomioiden liikennepalvelusopimusten vuosittaiset indeksi- ja polttoainekorotukset sekä pakollisten laituri-investointien toteuttaminen.


2018 I lisätalousarvio -2 000 000
2018 talousarvio 5 303 000
2017 tilinpäätös 5 303 000
2016 tilinpäätös 5 303 000