Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       10. Förvaltning
       20. Teknologipolitik
       30. Företagspolitik
       40. Konsument- och konkurrenspolitik
       50. Internationaliseringspolitik
            40. Företags internationalisering branschvis
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2018

50. InternationaliseringspolitikPDF-versio

40. Företags internationalisering branschvis (förslagsanslag)

Under momentet avdras 3 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget under momentet föranleds av att av de beräknade utbetalningarna av understöd för år 2003 överförs 1 000 000 euro till år 2004 och 2 000 000 euro till år 2005.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakten åsamkar staten
 20032004200520062007-
      
Förbindelser som ingåtts före 20035,06,05,01,0-
Förbindelser 200310,34,01,70,70,5
Sammanlagt15,310,06,71,70,5


2003 II tilläggsb.-3 000 000
2003 budget18 273 000
2002 bokslut13 500 384
2001 bokslut17 414 075