Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 114 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
E-oppiminen (siirto momentille 28.01.01) -225
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 30.01.01) -3 140
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 30.01.01) 800
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (siirto momentille 28.70.21) -5 000
KemiDigi-hanke (siirto momentille 32.01.21) -1 100
KemiDigi-hanke (siirto momentilta 32.01.21) 1 800
KiraDigi-hanke (siirto momentilta 35.20.(02)) 4 000
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.01) -1 900
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.01) 3 000
Tasomuutos 1 807
Yhteensä 42

2018 talousarvio 15 114 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 4 176 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 15 114 000 euroon on 10 938 000 euroa, mistä 7 100 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen, 3 000 000 euroa siirtoa momentille 32.01.21 asiakaslähtöisiin lupa- ja ilmoitusprosesseihin, 500 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02 maistraattien robotiikkaan ja 338 000 euroa siirtoa momentille 29.01.01 valtionavustusten digitalisointiin.


2018 talousarvio 4 176 000
2017 III lisätalousarvio -9 512 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 176 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 750 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen ja 1 176 000 euroa momentille 28.70.01 tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevaan selonteon valmisteluun, sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämiseen ja tekoälyverkoston kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio -1 926 000
2018 talousarvio 4 176 000
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 virastojen ja laitosten tekoälyä, robotiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntäviin hankkeisiin.


2018 II lisätalousarvio 6 000 000
2018 I lisätalousarvio -1 926 000
2018 talousarvio 4 176 000
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.