Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, %10,111
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl21,722,424,7
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,9599,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %99,0099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %727580
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % 99,9099,90
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % 99,9099,90
Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm203030
Palveluiden määrä PTV:ssä 5 0007 000
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet1)137155165
Sairauspoissaolot, pv/htv8,38,58,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,5

1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot27 02527 54545 438
Bruttotulot19 42017 92519 602
Nettomenot7 6059 62025 836
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 410  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 428  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot8 1398 8259 378
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 4388 5929 378
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-299233-
Kustannusvastaavuus, %96103100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot10 8069 10010 694
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset4 5064 9004 951
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)6 3004 2005 743
Kustannusvastaavuus, %240186216

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)4 000
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06)2 125
KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01)47
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01)-72
Nimilain uudistaminen315
Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03))7 250
Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25)500
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60)680
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01)100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60)1 000
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02)500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-11
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-5
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-7
Palkkaliukumasäästö-13
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-5
Toimintamenojen tuottavuussäästö-34
Toimintamenosäästö (HO 2015)-136
Työajan pidentäminen (Kiky)-8
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-6
Vuokrien indeksikorotus3
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-7
Yhteensä16 216

2018 talousarvio25 836 000
2017 I lisätalousarvio140 000
2017 talousarvio9 620 000
2016 tilinpäätös7 623 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys talousarvioesityksen 25 836 000 euroon nähden on 7 633 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden vuoden 2018 menoista, 333 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.01, 775 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.01, 525 000 euroa siirrosta momentilta 28.90.20 johtuen eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen ja 1 000 000 euroa on siirrosta momentilta 28.20.01 johtuen Kansalaisneuvonnan siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio33 469 000
2017 III lisätalousarvio300 000
2017 I lisätalousarvio140 000
2017 talousarvio9 620 000
2016 tilinpäätös7 623 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 215 000 euroa aiheutuu äitiyslain muutosten edellyttämistä tietojärjestelmien muutoskustannuksista ja 37 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio252 000
2018 talousarvio33 469 000
2017 tilinpäätös10 060 000
2016 tilinpäätös7 623 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.