Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       05. Valtiokonttori
            22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot
       07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
       18. Verohallinto
       39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       40. Tullilaitos
       90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille
       99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

05. ValtiokonttoriPDF-versio

22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu eläkelautakunnan muutosta.


2002 II lisätalousarvio20 000
2002 talousarvio168 000
2001 tilinpäätös168 188
2000 tilinpäätös252 282