Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 721 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Velanhallinnan tulos> 0> 0> 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %  > 92> 93
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin0,03120,0250,023
Toiminnallinen tehokkuus   
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %80> 90> 90
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—108,58,08,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv231818
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, %373560
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet302278274
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)3,43,63,6
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)8,08,08,0
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5)3,33,73,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot49 90730 75130 325
Bruttotulot21 6927 9145 604
Nettomenot28 21522 83724 721
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 648  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 049  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 3445 5945 560
— muut tuotot16 0092 32033
Tuotot yhteensä21 3537 9145 593
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset16 6434 0052 125
— osuus yhteiskustannuksista10 2243 8713 533
Kustannukset yhteensä26 8677 8765 658
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-5 51438-65
Kustannusvastaavuus, % 7910099

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Sotilastapaturmajärjestelmän muutokset-350
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen1 080
Uusien tehtävien rahoitus1 500
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentilta 28.10.01)200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-68
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-27
Lomarahojen alentaminen (Kiky)25
Palkkaliukumasäästö-24
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)6
Toimintamenojen tuottavuussäästö-120
Toimintamenosäästö (HO 2015)-321
Työajan pidentäminen (Kiky)5
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-18
Vuokrien indeksikorotus4
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-8
Yhteensä1 884

2018 talousarvio24 721 000
2017 talousarvio22 837 000
2016 tilinpäätös28 616 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 24 721 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 Kansalaisneuvonnan tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio23 721 000
2017 talousarvio22 837 000
2016 tilinpäätös28 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 121 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 407 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 ohjelmistorobotiikkahankkeeseen.


2018 I lisätalousarvio528 000
2018 talousarvio23 721 000
2017 tilinpäätös22 837 000
2016 tilinpäätös28 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu valtion maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun kilpailutuksen menoista. Valtion käyttämän maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun sopimuskausi päättyy 30.11.2020. Vuosina 2018—2020 toteutettava kilpailutus sisältää maksuliikkeen toimintavarmuuden turvaamisen ja huomioon otettavien toimintaympäristömuutosten vuoksi poikkeuksellisen paljon asiantuntijapalveluiden käyttöä.


2018 II lisätalousarvio160 000
2018 I lisätalousarvio528 000
2018 talousarvio23 721 000
2017 tilinpäätös22 837 000
2016 tilinpäätös28 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.