Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
       01. Työhallinto
       05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
       06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
            29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta
            50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut
            52. Työmarkkinatuki
            63. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen
       07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

06. Työvoimapolitiikan toimeenpanoPDF-versio

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentämisesitykseen liittyvän esityksen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta siten, että peruspäivärahan täyttä määrää korotetaan 0,84 eurolla 1.3.2002 lukien.

Työvoimapolitiikan toimenpiteiden määrään ehdotetaan 3 000 henkilön lisäystä, joka aiheutuu työttömien määrän arvion kasvusta.

29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 134 641 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 12 870 000 euroa talousarvioesityksen 121 771 000 euroon nähden aiheutuu työvoimapolitiikan toimenpiteiden määrän lisäämisestä.


2002 talousarvio134 641 000
2001 talousarvio132 700 274
2001 I lisätalousarvio2 438 725
2000 tilinpäätös144 115 818

50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 120 341 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys on 12 010 000 euroa talousarvioesityksen 108 331 000 euroon nähden. Lisäyksestä 2 248 000 euroa aiheutuu työttömyysturvan peruspäivärahan 0,84 euron tasokorotuksesta 1.3.2002 lukien ja 9 762 000 euroa työvoimapolitiikan toimenpiteiden määrän lisäämisestä.


2002 talousarvio120 341 000
2001 talousarvio94 168 420
2000 tilinpäätös93 828 284

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 025 346 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys on 77 300 000 euroa talousarvioesityksen 948 046 000 euroon nähden. Lisäyksestä 49 000 000 euroa aiheutuu työmarkkinatukea saavien arvioitua suuremmasta määrästä ja 28 300 000 euroa työttömyysturvan peruspäivärahan 0,84 euron tasokorotuksesta 1.3.2002 lukien.


2002 talousarvio1 025 346 000
2001 talousarvio947 570 778
2000 tilinpäätös913 856 609

63. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 154 926 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 6 090 000 euroa talousarvioesityksen 148 836 000 euroon nähden aiheutuu työvoimapolitiikan toimenpiteiden määrän lisäämisestä.


2002 talousarvio154 926 000
2001 talousarvio142 118 798
2001 I lisätalousarvio-4 406 524
2000 tilinpäätös135 288 676