Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
              20. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 45 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vaalilain muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Presidentinvaali v. 2018, valmistelu- ja kehittämismenot 23 810
Eduskuntavaalit v. 2019, valmistelumenot v. 2018300
Maakuntavaalit v. 2018, varautuminen15 900
Kehittämishankkeet (kirjeäänestys)310
Vaalitietojärjestelmän menot3 985
Saamelaiskäräjävaalit v. 2019, valmistelumenot v. 2018200
Omakustannusperiaate, Senaatin vuokrat3
Muut vaalimenot602
Yhteensä45 110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kehittämishankkeet (kirjeäänestys)310
Vaalien toimittaminen ja vaalitietojärjestelmä36 335
Vaalivarmuusvarastointi12
Yhteensä36 657

2018 talousarvio45 110 000
2017 talousarvio8 453 000
2016 tilinpäätös2 777 583

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 45 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 10 695 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 9 365 000 euroa aiheutuu siitä, että presidentinvaalissa ei toimitettu toista vaalia ja 1 330 000 euroa siitä, että presidentinvaalin ilmoituskorttien postimaksut suoritettiin enimmiltä osin jo vuoden 2017 talousarvion määrärahasta.


2018 I lisätalousarvio-10 695 000
2018 talousarvio45 110 000
2017 tilinpäätös9 696 360
2016 tilinpäätös2 777 583

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 10 695 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 15 150 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu maakuntavaalien siirtymisestä vuodelle 2019.


2018 II lisätalousarvio-15 150 000
2018 I lisätalousarvio-10 695 000
2018 talousarvio45 110 000
2017 tilinpäätös9 696 360
2016 tilinpäätös2 777 583

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 15 150 000 euroa.