Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
              21. Kunniamerkit
              26. Suomi 100
              61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

90. Muut menotPDF-versio

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.


2018 talousarvio700 000
2017 I lisätalousarvio120 000
2017 talousarvio700 000
2016 tilinpäätös813 899

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.

26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ja vuoden 1918 muistovuoden valmistelun edellyttämän enintään kolmen henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin

2) hankintoihin tai harkinnanvaraisten valtionavustuksien maksamiseen kuluista, jotka aiheutuvat juhlavuoden ja vuoden 1918 muistovuoden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Momentin määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelu, toteutus ja järjestelyt suhteutetaan juhlavuoden arvoon ja merkitykseen. Momentilta on osoitettu vuosina 2013—2018 määrärahoja juhlavuoden suunnitteluun ja valtakunnalliseen yhteiseen toteutukseen yhteensä 19 000 000 euroa.

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 600 000 euroa Suomen sisällissodan 1918 muistovuoden järjestelyihin. Muistovuosi on yhteiskunnallisesti erityisen merkittävä, ja sen aikana tuodaan esille yhteiskunnan eheyden tärkeyttä. Valmistelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotishankkeen aikana syntynyttä tietoa ja verkostoja. Määrärahaa on lisäksi tarkoitus käyttää Suomen lipun 100-vuotisjuhlan valmisteluun ja toteutukseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2018Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
   
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset150150
Menot yhteensä150150

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muistovuoden 1918 järjestäminen600
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden päättyminen-9 900
Yhteensä-9 300

2018 talousarvio800 000
2017 talousarvio10 100 000
2016 tilinpäätös5 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ja vuoden 1918 muistovuoden valmistelun edellyttämän enintään kolmen henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin

2) hankintoihin tai harkinnanvaraisten valtionavustuksien maksamiseen kuluista, jotka aiheutuvat juhlavuoden ja vuoden 1918 muistovuoden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Momentin määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoden juhlistamisen ja juhlavuoden jatkotöiden menoihin sekä tutkimukseen juhlavuoden tuloksista ja vaikuttavuudesta.

Selvitysosa: Perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta jatkaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlallisuuksien toteuttamista sekä toteuttaa arvioinnit juhlavuoden vaikuttavuudesta. Suomen 100-vuotisjuhlallisuudet ja jatkotyöt voidaan toteuttaa vuodelle 2018 myönnetyn määrärahan puitteissa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio800 000
2017 tilinpäätös10 100 000
2016 tilinpäätös5 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoden juhlistamisen ja juhlavuoden jatkotöiden menoihin sekä tutkimukseen juhlavuoden tuloksista ja vaikuttavuudesta.

61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta annetun lain 12 §:n mukaisten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen päätehtäviä ovat tutkimus ja analyysi, koulutus ja harjoitukset, doktriinien ja konseptien kehittäminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen, yhteistyötapojen ja -mahdollisuuksien identifiointi sekä tiedon tuottaminen EU:n hybridiuhkiin vastaamista koskevan päätöksenteon tueksi. Momentilta maksetaan Suomen maksuosuus hybridiosaamiskeskuksen toiminnasta.


2018 talousarvio770 000
2017 I lisätalousarvio750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta annetun lain 12 §:n mukaisten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien menojen maksamiseen.