Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 223 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 119 243 125 140 123 723
Bruttotulot 2 096 1 900 500
Nettomenot 117 147 123 240 123 223
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 371    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 237    

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 8 149 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 108 789 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit 1 400 000
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu 705 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä 3 200 000
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä 980 000
Yhteensä 123 223 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) 80
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -573
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 26.01.01) -582
Taloudellisten ulkosuhdeasioiden hoitaminen (-2 htv) (siirto momentille 32.01.01) -130
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.01.01) -75
Turvaluokiteltujen EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke 705
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjaus 1 400
Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjauksesta aiheutuvat ylläpito- ja vuokrakustannukset 520
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 24.01.01) 26
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 25.01.01) 9
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 28.01.01) 25
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 29.01.01) 9
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 31.01.01) 11
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentilta 35.01.01) 13
Valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisointi (-1 htv) (siirto momentille 24.01.01) -45
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 200
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 060
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 980
Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinta (siirto momentilta 26.01.01) 65
Valtioneuvoston yhteiset valmiuspuhelimet, kertalisäyksen poisto -14
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -85
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -34
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -27
Palkkaliukumasäästö -123
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -29
Toimintamenojen tuottavuussäästö -148
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Työajan pidentäminen (Kiky) -49
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -56
Vuokrien indeksikorotus 131
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -41
Yhteensä -17

2018 talousarvio 123 223 000
2017 I lisätalousarvio 688 000
2017 talousarvio 123 240 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 297 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 74 000 euroa talousarvioesityksen 123 223 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 25.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin.


2018 talousarvio 123 297 000
2017 III lisätalousarvio 200 000
2017 I lisätalousarvio 688 000
2017 talousarvio 123 240 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 297 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 4 157 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 245 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 projektipäällikön ja -suunnittelijan palkkausmenoihin TOIMI-hankkeeseen, 260 000 euroa on siirtoa momenteilta 29.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen, 70 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.01 ympäristöministeriön hankintojen tukemiseen, 1 615 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä -hankkeeseen, 274 000 euroa aiheutuu valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästymisestä aiheutuvista tilapäisesti tyhjiksi jäävien väistötilojen vuokramenoista, 400 000 euroa ministeriöiden turvalaitteiden hankintamenoista, 130 000 euroa presidentti Koiviston muistomerkin toteutuksesta, 700 000 euroa ulkoministeriön viestityskeskuksen siirrosta aiheutuvista menoista, 120 000 euroa valtioneuvoston hybridianalyysitoiminnan menoista ja 343 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 4 157 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 37 000 euroa on siirtoa momentilta 29.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkiston järjestämiseen ja 165 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustojen automaatio- ja robotiikkaratkaisuihin.


2018 II lisätalousarvio 202 000
2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000
2016 tilinpäätös 125 013 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.