Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
              01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 14 937 000 euroa.

Selvitysosa: Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen nykyiset valvontatehtävät sekä rahoitusvakausviranomaisen toimintaa (laki rahoitusvakausviranomaisesta (1195/2014)) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet144,7138138
Sairauspoissaolot, pv/htv4,44,44,4
    
Työtyytyväisyysindeksi   
ParTy 2016 -indeksit:   
Henkilöstön hyvinvointi3,5  
Työn perusedellytykset3,5  
Työyhteisön toimivuus3,4  
Työyhteisön kehittämisedellytykset3,3  
Naisten osuus henkilöstöstä, %52,152,552,5

HTV-tavoite vuosina 2017—2018 yksiköittäin

 2017
tavoite
2018
tavoite
   
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus5858
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus5656
Johdon tuki99
Hallintoyksikkö1515

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vuokramenojen alentuminen-388
Yhteensä-388

2018 talousarvio14 937 000
2017 talousarvio15 325 000
2016 tilinpäätös15 460 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 14 937 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 590 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio590 000
2017 talousarvio590 000
2016 tilinpäätös616 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 590 000 euroa.