Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Kansanedustajat21 2470021 247
01.Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 24721 247
10.Eduskunnan kanslia74 2070074 207
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
53 39453 394
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
2 4822 482
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
6 8006 800
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille
(arviomääräraha)
3 5313 531
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 0004 000
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)
4 0004 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 061006 061
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
6 0616 061
30.Ulkopoliittinen instituutti3 618003 618
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 3983 398
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
220220
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 5270015 527
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
14 93714 937
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
590590
90.Eduskunnan muut menot4 083004 083
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 0834 083
 Yhteensä124 74300124 743