Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2008 (RP 62/2007 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2018