Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              15. Yleisen edunvalvonnan tulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

20. UlosottomaksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot78 53873 00072 800
— muut tuotot212-200
Tuotot yhteensä78 75073 00073 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset54 81745 00052 850
— osuus yhteiskustannuksista12 32123 50013 061
Kustannukset yhteensä67 13868 50065 911
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)11 6124 5007 089
Kustannusvastaavuus, %117107111

2018 talousarvio73 000 000
2017 talousarvio73 000 000
2016 tilinpäätös78 750 211

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.