Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
         01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
              02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille
              04. Muiden lainojen lyhennykset
         03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

04. Muiden lainojen lyhennyksetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 392 218 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio koostuu valtion talousarviossa myönnettyjen lainojen lyhennyksistä. Tuloarvio sisältää mm. valtion liikelaitoksista valtion yhtiöiksi muutetuille yhtiöille sekä muille valtion yhtiöille myönnettyjen lainojen lyhennyksiä sekä valtion liikelaitosten eläkemaksulainojen lyhennyksiä. Tuloarvioon sisältyy myös maatila-, maankäyttö- ja maanhankintalain mukaan muodostettujen tilojen kauppa- ja lunastushintojen lyhennykset sekä peruskuivatus- ja metsänparannuslainojen lyhennykset. Tuloarvioon sisältyy myös lyhennykset Vientiluoton lainoista kotimaisille alustoimituksille sekä viennin jälleenrahoituksen ja Tekesin lainojen lyhennykset. Tuloarviossa on huomioitu myös muille valtioille myönnettyjen lainojen lyhennykset. Momentin lainojen korkotulot kirjataan momentille 13.01.05.


2018 talousarvio392 218 000
2017 talousarvio390 941 000
2016 tilinpäätös428 636 268

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 392 218 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 436 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu viennin jälleenrahoitustoimintaan myönnettyjen lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta.


2018 I lisätalousarvio1 436 000 000
2018 talousarvio392 218 000
2017 tilinpäätös497 222 494
2016 tilinpäätös428 636 268

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 436 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 85 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ennakoimattomasta valuuttakurssikehityksestä.


2018 II lisätalousarvio85 000 000
2018 I lisätalousarvio1 436 000 000
2018 talousarvio392 218 000
2017 tilinpäätös497 222 494
2016 tilinpäätös428 636 268

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 85 000 000 euroa.