Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. Eräät liikenteen maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
              10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu
              11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

05. Eräät liikenteen maksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 28 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lentoliikenteen valvontamaksu 12 500 000 euroa perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 260 000 euroa perustuu lakiin katsastustoiminnan valvontamaksusta (960/2013). Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu, 40 000 euroa, perustuu lakiin kaupunkiraideliikenteestä (1412/2015). Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa. Tieliikenteen liikenneturvallisuusmaksu 9 100 000 euroa perustuu lakiin liikenneturvallisuusmaksusta (471/2016). Tästä toiminnasta aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.41 määrärahan mitoituksessa.


2018 talousarvio28 900 000
2017 talousarvio27 851 000
2016 tilinpäätös19 573 229

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 28 900 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 1 706 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 316 000 euroa aiheutuu lentoliikenteen valvontamaksun tarkistuksesta ja 1 390 000 euroa liikenneturvallisuusmaksun tuloarvion tarkistuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta.


2018 I lisätalousarvio-1 706 000
2018 talousarvio28 900 000
2017 tilinpäätös27 830 502
2016 tilinpäätös19 573 229

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp (19.6.2018)

Momentille esitetään 1 706 000 euron vähennystä, josta 316 000 euroa aiheutuu lentoliikenteen valvontamaksun tarkistuksesta. Valvontamaksutulot eivät kuitenkaan alene vielä tässä vaiheessa, koska asiaa koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vasta syksyllä. Em. 316 000 euron vähennys on siten poistettava, ja momentilta vähennetään 1 390 000 euroa, joka aiheutuu liikenneturvallisuusmaksun tuloarvion tarkistuksesta. Vastaava menopuolen korjaus tehdään momentille 31.20.01.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 1 390 000 euroa.