Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01.  (26.01, delvis och 34.01, delvis) Förvaltning
              01.  (26.01.21, delvis och 34.01.21, delvis) Inrikesministeriets omkostnader
              02.  (26.01.23) Omkostnader för servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              20.  (26.01.22) Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              29.  (26.01.29, delvis och 34.01.29, delvis) Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
            (02.) Utlänningsverket
            (05.) Länsstyrelserna
            (06.) Registerförvaltning
            (07.) Häradena
         10.  (26.07, delvis och 26.75) Polisväsendet
         20.  (26.90) Gränsbevakningsväsendet
         30.  (26.01, delvis och 80) Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40.  (26.02 och 34.07) Invandring
            (75.) Polisväsendet
            (80.) Räddningsväsendet
            (90.) Gränsbevakningsväsendet
            (97.) Understöd åt kommuner
            (98.) Utveckling av regionerna
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2018

29. (26.01.29, delvis och 34.01.29, delvis) Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 44 000 000 euro.


2008 budget44 000 000
2007 budget40 960 000
2006 bokslut39 231 899