Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
              20. Rokotteiden hankinta
              21. Terveysvalvonta
              22. Tartuntatautien valvonta
              50. Terveyden edistäminen
              51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
              52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 653 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä muiden avustusten maksamiseen

2) enintään 6 072 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja opetusministeriön määräämin perustein avustusten maksamiseen sekä avustuksina ammatillisen koulutuksen yhteisiin tehtäviin ja laatupalkintoihin sekä Örebron kuulovammaisten oppilaitoksen suomalaisten ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kustannusten kattamiseen

3) enintään 3 000 000 euroa avustuksina ammattistarttikokeiluihin ja laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeisiin

4) enintään 851 000 euroa avustuksina valtion erityisoppilaitosten siirrosta yksityisille koulutuksen järjestäjille aiheutuviin menoihin ja

5) enintään 961 000 euroa avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen.

Selvitysosa: Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta.

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta)1 529 336 000
— kunnallinen ammatillinen koulutus (116 590 * 9 816 €)1 221 799 000
— yksityinen ammatillinen koulutus (27 670 * 15 331 €, sis. alv.)307 537 000
Kuntien rahoitusosuus -889 547 000
Arvonlisäverojen takaisin maksamisesta aiheutuvien kulujen kompensointi3 000 000
Rahoituslain mukaiset avustukset, yhteiset tehtävät, laatupalkinnot sekä Örebron kuulovammaisten oppilaitos (enintään)6 072 000
Ammattistarttikokeilut ja laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet (enintään)3 000 000
Valtion erityisoppilaitosten siirto yksityisille koulutuksen järjestäjille (enintään)851 000
Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen (enintään)961 000
Yhteensä653 673 000

Valtionosuuden määräytymisperusteena käytetty ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on 10 452,48 euroa opiskelijaa kohden.

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää kuntien osuutena valtion ammatillisissa oppilaitoksissa annettavan koulutuksen kustannuksiin 850 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Kustannustason muutos (2,6 %)16 064
Ylläpitäjärakenteen muutoksesta johtuva yksikköhintojen kasvu3 938
Opiskelijamäärän muutos8 500
Kertaluonteisen vähennyksen poistuminen1 020
Uudelleenkohdentaminen-1 000
Tasokorotus342
Yhteensä28 864

Selvitysosa: Lisäys 1 248 000 euroa talousarvioesityksen 652 425 000 euroon nähden aiheutuu pääluokkaperusteluissa mainitusta yksikköhintojen tarkistamisesta.


2010 talousarvio653 673 000
2009 II lisätalousarvio2 000 000
2009 I lisätalousarvio3 000 000
2009 talousarvio624 809 000
2008 tilinpäätös561 200 046