Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              20. Rokotteiden hankinta
              21. Terveysvalvonta
              22. Tartuntatautien valvonta
              50. Terveyden edistäminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 1 §:n mukaisten menojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista. Määrärahaa saa käyttää myös määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Terveyden edistämisen määrärahan jakautuminen painopistealueisiin, euroa/vuosi

  2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
         
Painopistealueet        
Tupakan, alkoholin ja huumeiden käytön ehkäisy ja vähentäminen 250 000 140 000    
Toimintakyvyn edistäminen ja liikunnan lisääminen 457 000 292 000    
Terveellisen ravitsemuksen edistäminen 270 000 400 000    
Mielenterveyden edistäminen ja väkivallan ehkäiseminen 379 000 941 000    
Seksuaaliterveyden edistäminen 502 000 338 400    
Ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden tukeminen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäiseminen 465 000 44 400    
Terveyden edistämisen rakenteiden, laadun, menetelmien ja yhteistyön kehittäminen 588 000 208 200    
Rahoitettujen hankkeiden hallinnointi 19 000 66 000    
Painopistealueet vuosille 2017—2018        
Tupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käytön ja niistä aiheutuvia haittojen ehkäisy ja väheneminen     560 000 560 000
Väestön ylipainon ehkäisy ja vähentäminen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden avulla     1 170 000 540 000
Positiivisen mielenterveyden edistämisen menetelmien käytön vahvistaminen sekä itsemurhien ehkäisyn tuki     580 000 540 000
Seksuaaliterveyden vahvistaminen       540 000
Rahoitettujen hankkeiden hallinnointi     20 000 20 000
Yhteensä 2 930 000 2 430 000 2 330 000 2 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenosäästö (HO 2015) -130
Yhteensä -130

2018 talousarvio 2 200 000
2017 talousarvio 2 330 000
2016 tilinpäätös 2 430 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 1 §:n mukaisten menojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista. Määrärahaa saa käyttää myös määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen maksamiseen.