Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2016 (RP 30/2015 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
       09. Övriga utgifter för statsskulden
            20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden

Talousarvioesitys 2018

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 37 100 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har momentet ändrats så att det blivit nettobudgeterat.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är de inkomster som inflyter av kontantsäkerheter.


2016 budget37 100 000
2015 budget37 100 000
2014 bokslut17 027 907