Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
            40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot
            70. Palkkaturvamaksujen palautukset
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

34. Työministeriön hallinnonalaPDF-versio

40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot

Momentilta vähennetään 24 300 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille arvioidaan kertyvän tuloja 129 600 000 euroa eli 24 300 000 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisen talousarvion ja ensimmäisen lisätalousarvion yhteiskertymäksi on arvioitu. Vähennys koskee ohjelmakauden 1995—1999 tuloja.

Ohjelmakauden 1995—1999 tulojen arvioidaan kertyvän seuraavasti (euroa):
 TA II LTAE Yhteensä
    
Tavoite 2-ohjelma2 000 000-500 0001 500 000
Tavoite 3-ohjelma24 000 000-18 000 0006 000 000
Tavoite 4-ohjelma6 700 000-1 700 0005 000 000
Tavoite 5b-ohjelma2 200 000-700 0001 500 000
Tavoite 6-ohjelma8 400 000-3 400 0005 000 000
Yhteisöaloitteet4 100 000-4 100 000
Yhteensä47 400 000-24 300 00023 100 000


2002 II lisätalousarvio-24 300 000
2002 I lisätalousarvio58 400 000
2002 talousarvio95 500 000
2001 tilinpäätös29 834 507
2000 tilinpäätös201 084 631

70. Palkkaturvamaksujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 8 136 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkaturvamäärärahan ennakoitua suuremmasta käytöstä. Tulojen lisäystä vastaavat menot on merkitty momentille 34.99.50.


2002 II lisätalousarvio8 136 000
2002 talousarvio21 192 000
2001 tilinpäätös4 183 618
2000 tilinpäätös22 583 993