Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

(42.) Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2017 I lisätalousarvio 635 000
2017 talousarvio 385 000
2016 tilinpäätös 918 733

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään 135 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Utsjoen alueella tehtäviin sähköverkon korvausinvestointeihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Pohjois-Lapin sähköhuollon varmistamiseksi tuetaan Tunturiverkko Oy:n Utsjoen alueella tehtäviä korvausinvestointeja. Määrärahan tarve aiheutuu Utsjoen alueen sähköverkon korvausinvestoinnin aikataulun viivästymisestä.


2017 tilinpäätös 845 857
2016 tilinpäätös 918 733

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään 135 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Utsjoen alueella tehtäviin sähköverkon korvausinvestointeihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.