Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
              53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 297 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa: Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2018 alusta lukien.

Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Vaikuttavuus
  • — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %)7,91,01,0
Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %)-11,72,02,0
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys (1—5)4,04,04,0
Sähköinen asiointi   
— Patenttihakemukset (%)93,89292
— Tavaramerkkihakemukset (%)85,68590
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (%)405565
— Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%)78,37080
Keskimääräiset käsittelyajat   
— Kansalliset patenttihakemukset (v)2,82,42,4
— PCT-tutkimukset määräajassa (%)949090
— Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)3,63,23,2
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv)5,65-
— Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv)--2,5
— Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv)555

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys384,4411389
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,73,73,8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot50 45044 594 46 000
— muut tuotot324--
Tuotot yhteensä50 77444 59446 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset41 88741 14944 797
— osuus yhteiskustannuksista9 3989 5009 500
Kustannukset yhteensä51 28550 64954 297
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-511-6 055-8 297
Kustannusvastaavuus, %998885

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot45 52150 64954 297
Bruttotulot50 84344 59446 000
Nettomenot- 5 3226 0558 297
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 033  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 435  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Edunsaajarekisterin perustaminen1 000
Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio)1 300
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-35
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-14
Toimintamenojen tuottavuussäästö-9
Vuokrien indeksikorotus3
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-3
Yhteensä2 242

2018 talousarvio8 297 000
2017 I lisätalousarvio1 350 000
2017 talousarvio6 055 000
2016 tilinpäätös-2 919 589

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 247 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 950 000 euroa talousarvioesityksen 8 297 000 euroon nähden aiheutuu yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) sähköisen alustaratkaisun uudistamisesta.


2018 talousarvio9 247 000
2017 I lisätalousarvio1 350 000
2017 talousarvio6 055 000
2016 tilinpäätös-2 919 589

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 247 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu yhtenäispatentin voimaantulon siirtymisestä vuoteen 2019.


2018 II lisätalousarvio-2 700 000
2018 talousarvio9 247 000
2017 tilinpäätös2 445 896
2016 tilinpäätös-2 919 589

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 2 700 000 euroa.