Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              88. Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle
              (89.) Osakehankinnat
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

(89.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio100 000 000
2016 tilinpäätös182 500 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään 46 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Selvitysosa: Valtio omistaa kokonaan Suomen Malmijalostus Oy:n, joka on aiemmin toiminut nimellä Terrafame Group Oy. Yhtiön tehtävänä on toimia vähemmistö- tai enemmistöomistajana kaivos- ja akkuklusterin yhtiöissä, joten Terrafame Group Oy:n toimintamandaattia laajennetaan Terrafame Oy:n omistamisesta ja muista Terrafame Oy:hyn liittyvistä tehtävistä kattamaan laajemmin omistus- ja kehitystehtävät kaivos- ja akkuklusteriin liittyen.

Toimintamandaatiltaan laajennettuun yhtiöön on tarkoitus keskittää valtion omistukset kaivos- ja akkuklusterissa toimivissa yhtiöissä. Alkuvaiheessa yhtiön omistukseen olisi tarkoitus siirtää kolme Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitussalkussa olevaa yhtiötä ja sitä pääomitettaisiin 46 000 000 eurolla käytettäväksi näiden ja uusien kaivos- ja akkuklusterin yhtiöiden pääomittamiseen ja tähän toimintaan liittyviin kuluihin. Vastaavasti tuloutettaisiin valtiolle vuoden 2012 ensimmäisessä lisätalousarviossa Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle myönnetyn kaivosrahoitusohjelman sijoittamattomat 16 000 000 euron varat sekä peruutettaisiin aiemmin vuoden 2016 talousarviossa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomitukseen budjetoitu 30 000 000 euron määräraha.


2017 tilinpäätös100 000 000
2016 tilinpäätös182 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään 46 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottamiseen.