Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       10. Allmänbildande utbildning
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
            20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
            50. Statlig finansiering för universitetens verksamhet
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2018

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 450 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas högst 9 000 000 euro till understöd av att antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen ökas för viss tid.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 9 000 000 euro av ökningen för viss tid av antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen och 450 000 euro av en överföring av engångsnatur från moment 28.70.01 för utveckling av Nationalbibliotekets Finto-service vid Helsingfors universitet.

I syfte att påskynda övergången till högskolestudier är staten beredd att för viss tid öka antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen med sammanlagt ca 3 000 under 2014—2015. Av de utbildningar som inleds 2014 föranleds för perioden 2015—2020 utgifter på sammanlagt ca 61,5 miljoner euro, inbegripet utgifterna för studiestöd. De extra nybörjarplatserna inriktas i enlighet med prognoserna till branscher i behov av arbetskraft och till branscher som är viktiga för den framtida tillväxtpotentialen.


2014 I tilläggsb.9 450 000
2014 budget31 964 000
2013 bokslut35 631 000
2012 bokslut30 526 000

50. Statlig finansiering för universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 342 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas 7 342 000 euro för Aalto-universitetet för stärkande av forskningsförutsättningarna.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 7 000 000 euro av stärkandet av förutsättningarna för forskning av havsteknik som stöder arktisk kompetens vid Aalto-universitetet och 342 000 euro av anskaffningen av apparatur för radioforskningsstationen i Metsähovi för slutförande av Rysslands skuldkonversion. Tilläggsanslaget för anskaffning av forskningsapparatur för radioforskningsstationen i Metsähovi används i enlighet med skuldkonversionsvillkoren på kommersiell grund mellan Aalto-universitetet och ryska leverantörer.


2014 I tilläggsb.7 342 000
2014 budget1 887 593 000
2013 bokslut1 862 922 000
2012 bokslut1 832 287 000