Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 5 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnonvarakeskus 500 000
Elintarviketurvallisuusvirasto 1 800 000
Maaseutuvirasto 2 700 000
Suomen Ympäristökeskus 120 000
Yhteensä 5 120 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hanke, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.02) 920
Kertaluonteinen siirto momentilta 30.01.01 1 300
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke (siirto momentille 30.64.50) -170
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.70.01) 520
Tukisovelluksen uudistaminen, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.03) 1 850
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.01.05) 280
Yhteensä 4 700

2018 talousarvio 5 120 000
2017 I lisätalousarvio 1 000 000
2017 talousarvio 420 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 5 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.