Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            01. Ansio- ja pääomatuloverot
            02. Yhteisövero
            03. Korkotulojen lähdevero
            04. Perintö- ja lahjavero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

04. Perintö- ja lahjavero

Momentilta vähennetään 25 000 000 euroa.

Selvitysosa: Kertymätietojen perusteella perintö- ja lahjaveron kertymän arvioidaan jäävän 375 000 000 euroon.


2010 IV lisätalousarvio-25 000 000
2010 talousarvio400 000 000
2009 tilinpäätös439 539 011
2008 tilinpäätös651 415 665