Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
              01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
              02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät
              (03.) Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen
              05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus
              20. Tuottavuuden edistäminen
              21. Kansallisen tulorekisterin toteutus
              22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
              40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 114 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
E-oppiminen (siirto momentille 28.01.01)-225
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 30.01.01)-3 140
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 30.01.01)800
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (siirto momentille 28.70.21)-5 000
KemiDigi-hanke (siirto momentille 32.01.21)-1 100
KemiDigi-hanke (siirto momentilta 32.01.21)1 800
KiraDigi-hanke (siirto momentilta 35.20.(02))4 000
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.01)-1 900
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.01)3 000
Tasomuutos1 807
Yhteensä42

2018 talousarvio15 114 000
2017 I lisätalousarvio-5 560 000
2017 talousarvio15 072 000
2016 tilinpäätös175 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 4 176 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 15 114 000 euroon on 10 938 000 euroa, mistä 7 100 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen, 3 000 000 euroa siirtoa momentille 32.01.21 asiakaslähtöisiin lupa- ja ilmoitusprosesseihin, 500 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02 maistraattien robotiikkaan ja 338 000 euroa siirtoa momentille 29.01.01 valtionavustusten digitalisointiin.


2018 talousarvio4 176 000
2017 III lisätalousarvio-9 512 000
2017 I lisätalousarvio-5 560 000
2017 talousarvio15 072 000
2016 tilinpäätös175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 176 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 750 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen ja 1 176 000 euroa momentille 28.70.01 tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevaan selonteon valmisteluun, sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämiseen ja tekoälyverkoston kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio-1 926 000
2018 talousarvio4 176 000
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 virastojen ja laitosten tekoälyä, robotiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntäviin hankkeisiin.


2018 II lisätalousarvio6 000 000
2018 I lisätalousarvio-1 926 000
2018 talousarvio4 176 000
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.