Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Liikenne- ja viestintäministeriö
       24. Tiehallinto
       30. Merenkulkulaitos
            21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot
       40. Ratahallintokeskus
       99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. MerenkulkulaitosPDF-versio

21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Saimaan kanavamuseon tuki Oy:n osakepääoman korottamiseen.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvien monitoimimurtajapalvelujen hankintaan liittyvän kilpailun avaamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tarjouskilpailun järjestämisestä.

Momentin käyttöperustelujen täydennyksellä mahdollistetaan Saimaan kanavamuseotuki Oy:n osakepääoman korotuksen Merenkulkulaitoksen osuuden maksaminen momentin määrärahasta.


2004 III lisätalousarvio700 000
2004 talousarvio16 815 000
2003 tilinpäätös19 396 000
2002 tilinpäätös13 011 000