Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot
              (20.) Kansallisen tulorekisterin menot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 368 601 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2017, saa vuonna 2018 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, %-7778
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, %-8080
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, %685252
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, %535455
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, %545556
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet4 7944 9834 964
Sairauspoissaolot, pv/htv9,78,07,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,63,63,6

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20182019—2020Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
    
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset12 76611 48024 246
Menot yhteensä12 76611 48024 246

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot413 655409 620372 551
Bruttotulot6 2443 8003 950
Nettomenot407 411405 820368 601
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta91 824  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle129 070  

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2018

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2017 alkaen siirtyneet valmiste- ja autoverotus- sekä apteekkiverotehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakirjahallinto 2018-720
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon (investointi)-300
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43)609
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe216
KATSO-palvelu (siirto momentille 28.30.03)-47
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentilta 28.30.03)72
Kv.verotustietojen tietojenvaihdon uudet vaatimukset-100
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentilta 28.10.02)243
Prosessiohjauksen työvälineet-200
Siirto momentille 28.10.02-2 000
Strategiset kehittämishankkeet-25
Toiminnan turvaaminen-2 000
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa1 110
Verohallinnon Helsingin toimitilasäästö-1 500
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-24 000
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03)-100
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentille 28.20.01)-200
XBRL-raportointi (investointi)-350
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-103
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-41
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-172
Palkkaliukumasäästö-508
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-211
Toimintamenojen tuottavuussäästö-2 100
Toimintamenosäästö (HO 2015)-3 914
Työajan pidentäminen (Kiky)-375
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-453
Vuokrien indeksikorotus82
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-132
Yhteensä-37 219

2018 talousarvio368 601 000
2017 talousarvio405 820 000
2016 tilinpäätös444 657 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 368 601 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2017, saa vuonna 2018 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 892 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio2 892 000
2018 talousarvio368 601 000
2017 tilinpäätös405 820 000
2016 tilinpäätös444 657 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 892 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 595 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve on kertamenoa, mistä 3 500 000 euroa aiheutuu alustatalouden verokertymän turvaamisen edellyttämien moniulotteisten analytiikkavälineiden investointimenoista, 1 070 000 euroa Palkka.fi -palvelun pakollisista investoinneista, 925 000 euroa valmiste- ja autoverotuksen investointimenoista ja 1 100 000 euroa YTJ:n sähköisen asiointialustaratkaisun Verohallinnon osuuden kustannuksista.


2018 II lisätalousarvio6 595 000
2018 I lisätalousarvio2 892 000
2018 talousarvio368 601 000
2017 tilinpäätös405 820 000
2016 tilinpäätös444 657 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 595 000 euroa.