Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

20. Vaalimenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 45 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vaalilain muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Presidentinvaali v. 2018, valmistelu- ja kehittämismenot 23 810
Eduskuntavaalit v. 2019, valmistelumenot v. 2018 300
Maakuntavaalit v. 2018, varautuminen 15 900
Kehittämishankkeet (kirjeäänestys) 310
Vaalitietojärjestelmän menot 3 985
Saamelaiskäräjävaalit v. 2019, valmistelumenot v. 2018 200
Omakustannusperiaate, Senaatin vuokrat 3
Muut vaalimenot 602
Yhteensä 45 110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kehittämishankkeet (kirjeäänestys) 310
Vaalien toimittaminen ja vaalitietojärjestelmä 36 335
Vaalivarmuusvarastointi 12
Yhteensä 36 657

2018 talousarvio 45 110 000
2017 talousarvio 8 453 000
2016 tilinpäätös 2 777 583

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 45 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 10 695 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 9 365 000 euroa aiheutuu siitä, että presidentinvaalissa ei toimitettu toista vaalia ja 1 330 000 euroa siitä, että presidentinvaalin ilmoituskorttien postimaksut suoritettiin enimmiltä osin jo vuoden 2017 talousarvion määrärahasta.


2018 I lisätalousarvio -10 695 000
2018 talousarvio 45 110 000
2017 tilinpäätös 9 696 360
2016 tilinpäätös 2 777 583

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 10 695 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 15 150 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu maakuntavaalien siirtymisestä vuodelle 2019.


2018 II lisätalousarvio -15 150 000
2018 I lisätalousarvio -10 695 000
2018 talousarvio 45 110 000
2017 tilinpäätös 9 696 360
2016 tilinpäätös 2 777 583

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 15 150 000 euroa.