Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2020
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     12. Inkomster av blandad natur
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
            99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2018

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 900 000 euro.

Förklaring: Inkomstökningen under momentet baserar sig på konst- och kulturstiftelsers donationer som ska beviljas som understöd till personer och aktörer inom kultursektorn för att minska effekterna av coronaviruset. Den anslagsökning som motsvarar inkomsten har budgeterats under moment 29.80.01.


2020 I tilläggsb.900 000
2020 budget4 000 000
2019 bokslut12 864 443
2018 bokslut12 821 187