Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 323/2018 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 226 788 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 400 000 euroa lisätalousarvioesityksen 225 388 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetusta määrärahamuutoksesta.

Nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 1 931 812 000 euroa vuonna 2019. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 1 881 812 000 euroa vuonna 2019.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto1 932
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot1 882

2019 I lisätalousarvio226 788 000
2019 talousarvio1 655 024 000
2018 II lisätalousarvio-484 600 000
2018 I lisätalousarvio-1 345 405 000
2018 talousarvio3 079 932 000
2017 tilinpäätös3 083 951 345