Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 068 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot19 63120 84620 468
Bruttotulot329400400
Nettomenot19 30220 44620 068
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 356  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 482  

Määrärahan arvioitu käyttö

 htv%
   
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta146
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta2912
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta5423
EU- ja kansainväliset asiat125
Ministeriön muut erityistehtävät3113
Ministeriön sisäinen hallinto5021
Palkallinen poissaolo4820
Yhteensä238100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lainvalmistelun voimavarojen vahvistaminen160
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0132
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01)-9
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-36
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-22
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-9
Palkkaliukumasäästö-34
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-13
Toimintamenojen tuottavuussäästö-129
Toimintamenosäästö (HO 2015)-260
Työajan pidentäminen (Kiky)-23
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-30
Yhteensä-378

2018 talousarvio20 068 000
2017 I lisätalousarvio-89 000
2017 talousarvio20 446 000
2016 tilinpäätös21 428 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 988 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 20 068 000 euroon nähden on 80 000 euroa, mistä 74 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin ja 6 000 euroa siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin.


2018 talousarvio19 988 000
2017 I lisätalousarvio-89 000
2017 talousarvio20 446 000
2016 tilinpäätös21 428 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 988 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös demokratiapalkintoja varten.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 190 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 90 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvailu -hankkeeseen sekä vähennyksenä 30 000 euroa siirtona momentille 25.01.50 Julkisen sanan neuvoston toimintaedellytysten turvaamiseen.


2018 I lisätalousarvio250 000
2018 talousarvio19 988 000
2017 tilinpäätös20 357 000
2016 tilinpäätös21 428 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös demokratiapalkintoja varten.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 8 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.10.03 ja aiheutuu viran siirrosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.


2018 II lisätalousarvio-8 000
2018 I lisätalousarvio250 000
2018 talousarvio19 988 000
2017 tilinpäätös20 357 000
2016 tilinpäätös21 428 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 8 000 euroa.