Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
              01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot
              20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot
              21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 550 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.

Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Suomen New Delhin suurlähetystön kiinteistö peruskorjataan vuosina 2015—2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14,2 milj. euroa, josta vuoden 2018 osuus on 100 000 euroa. Lisäksi vuonna 2018 vaihdetaan Suomen pysyvän edustuston YK:ssa ja pääkonsulaatin New Yorkissa kansliakiinteistöt.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
New Delhin kiinteistöhanke-3 700
Siirto momentilta 24.01.01500
Siirto momentilta 24.90.66500
Tasomuutos (New Yorkin pääkonsulaatin kanslioiden muutto)1 500
Yhteensä-1 200

2018 talousarvio6 550 000
2017 talousarvio7 750 000
2016 tilinpäätös9 900 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 7 470 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 6 550 000 euroon nähden on 920 000 euroa, mistä 460 000 euroa aiheutuu Suomen Euroopan unionin pysyvän edustuston virka-asunnon kunnostamisesta ja 460 000 euroa Suomen YK:n pysyvän edustuston ja Suomen New Yorkin pääkonsulaatin kansliatilojen muutostöistä.


2018 talousarvio7 470 000
2017 III lisätalousarvio110 000
2017 talousarvio7 750 000
2016 tilinpäätös9 900 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Suurin yksittäinen momentilta toteutettava hanke on New Yorkin kanslian vuokratilan vaihto ja muutostyöt. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan useat ulkoasiainhallinnon käytössä olevat kiinteistöt vaativat peruskorjauksia. Momentille esitettävä 7,47 milj. euron investointirahoitus on riittämätön ylläpitämään ulkomaan rakennuskantaa, jonka kirjanpidollinen arvo on noin 200 milj. euroa. Valiokunta pitää tärkeänä, että kiinteistöjen kunnosta pystytään huolehtimaan ja että riittävä rahoitus rakennus- ja korjaushankkeisiin turvataan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 7 470 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.

Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 1 190 000 euroa aiheutuu Suomen pääkonsulaatin New Yorkissa ja pysyvän edustuston YK:ssa kanslian vaihdoksesta, 2 200 000 euroa Suomen suurlähetystön Tokiossa lähetystökiinteistön peruskorjauksen jatkamisesta, 750 000 euroa Suomen Teheranin suurlähetystön kanslian vaihdoksesta, 300 000 euroa Suomen pysyvän edustuston Genevessä virka-asunnon korjauksesta, 500 000 euroa Suomen suurlähetystön Kööpenhaminassa kanslian kattoremontista ja 160 000 euroa Suomen suurlähetystön Oslossa kattoremontista ja lämmitysmuodon vaihdosta.


2018 I lisätalousarvio5 100 000
2018 talousarvio7 470 000
2017 tilinpäätös7 860 000
2016 tilinpäätös9 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 950 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 250 000 euroa aiheutuu Suomen Lontoon suurlähetystön ministerineuvoksen asunnon peruskorjauksesta, 300 000 euroa Suomen Beirutin suurlähetystön uusista kansliatiloista, 200 000 euroa Suomen Moskovan suurlähetystökiinteistön perusparannuksesta ja 200 000 euroa Pekingin suurlähetystön kanslian väistötiloista.


2018 II lisätalousarvio950 000
2018 I lisätalousarvio5 100 000
2018 talousarvio7 470 000
2017 tilinpäätös7 860 000
2016 tilinpäätös9 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 950 000 euroa.