Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
         01. Tasavallan presidentti
              01. Tasavallan presidentin palkkio
              02. Tasavallan presidentin toimintamenot
              20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot
         02. Tasavallan presidentin kanslia
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että käyttösuunnitelmaan lisätään kohta Saamelaisneuvosto, jolle myönnetään 25 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahalla turvataan Saamelaisneuvoston kansainvälinen toiminta, jota on aiemmin rahoitettu kehitysyhteistyövaroin.


2002 II lisätalousarvio25 000
2002 talousarvio1 306 000
2001 tilinpäätös1 192 312
2000 tilinpäätös771 963