Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten jälkitöihin.

Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuoden 2018 määräraha 4,0 milj. euroa käytetään Eduskuntatalon peruskorjauksen ja muiden rakennusten jälkitöihin. Summaan sisältyy jälkitöiden suunnittelu- ja valvontakustannuksia.

Vuonna 2007 alkaneen ja vuonna 2017 valmistuvan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 272,5 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 195,2 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2016 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 217,4 milj. euroa.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitekustannuksia, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannuksia, jotka maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen eteneminen suuunnitelmien mukaisesti -40 000
Yhteensä -40 000

2018 talousarvio 4 000 000
2017 talousarvio 44 000 000
2016 tilinpäätös 32 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten jälkitöihin.