Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
            20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
            30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista
            31. Palkkaturvamaksujen palautukset
            50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot
            99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 22 900 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot1 500 000
Royalty-tulot2 000 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 200 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot17 700 000
Muut tulot500 000
Yhteensä22 900 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muu muutos300
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot-18 400
Yhteensä-18 100

Momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (621/2011).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1998).


2013 talousarvio22 900 000
2012 talousarvio41 000 000
2011 tilinpäätös53 962 812