Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 172 200 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi rikoslain sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta.


2018 talousarvio 172 200 000
2017 I lisätalousarvio -36 750 000
2017 talousarvio 193 000 000
2016 tilinpäätös 112 200 430

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 172 200 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 22 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu siitä, että rikoslain ja pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta annettua esitystä (HE 1/2016 vp) ei ole toistaiseksi hyväksytty eduskunnassa.


2018 II lisätalousarvio -22 500 000
2018 talousarvio 172 200 000
2017 tilinpäätös 172 941 781
2016 tilinpäätös 112 200 430

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 22 500 000 euroa.

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2018 talousarvio 75 000 000
2017 talousarvio 75 000 000
2016 tilinpäätös 104 649 354

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Verohallinnon siirtohinnoittelusta tekemien valitusten ja niistä oikeusasteessa saatujen päätösten vaikutuksesta.


2018 II lisätalousarvio -30 000 000
2018 talousarvio 75 000 000
2017 tilinpäätös 74 264 476
2016 tilinpäätös 104 649 354

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2018 talousarvio 300 000 000
2017 talousarvio 100 000 000
2016 tilinpäätös 253 527 419

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 000 euroa.

10. Muut sekalaiset tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2018 talousarvio 2 500 000
2017 talousarvio 2 500 000
2016 tilinpäätös 7 923 347

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.